KOSTKOVÁ, Adriana. Návrh strategie jakosti u společnosti B-projekting,spol.s.r.o [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1778. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Bartes.

Uložit do Citace PRO