BURIAN, Tomáš. Apodizace Braggových vláknových mřížek vyráběných UV expozicí přes fázovou masku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177807. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce František Urban.
Uložit do Citace PRO