BUDOVEC, Michal. Zvýšení úrovně spolehlivosti dodávky elektrické energie z hydrocentrály Jasenie do Železiarní Podbrezová [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177809. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jaroslava Orságová.

Uložit do Citace PRO