MICHALEC, Juraj. Aprotické gelové elektrolyty s tetraalkylamonnými solemi [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177810. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Marie Sedlaříková.

Uložit do Citace PRO