TIURINA, Mariia. Analýza kauzálního vztahu mezi kardiovaskulárními signály [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177815. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jana Svačinová.
Uložit do Citace PRO