VITKO, Katsiaryna. Výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu: komparace Švedska a České Republiky [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177823. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Nina Bočková.
Uložit do Citace PRO