MIKLÍK, Jaroslav. Řízení nákupu ve vybraném podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177827. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO