NEJEDLÝ, Lukáš. Návrh komunikačního mixu společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177831. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.
Uložit do Citace PRO