RAČKOVÁ, Lucia. Zhodnocení implementace IFRS 13 Fair Value Measurement ve vybrané účetní jednotce [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177833. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zuzana Křížová.
Uložit do Citace PRO