ONDRA, Zbyněk. Rozvoj konkurenceschopnosti podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177834. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO