BROTHÁNKOVÁ, Eliška. Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177837. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO