KOŠIAN, Filip. Zjištění existence finančních synergických efektů konsolidujících jednotek ve vybraném odvětví [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177850. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jaroslava Rajchlová.
Uložit do Citace PRO