STAŇA, Marek. Podnikatelský záměr - realizace výrobní linky stavebních tvárnic [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177851. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO