HOMOLA, Rostislav. Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177853. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO