LIPTÁK, Roman. Virtualizace a optimalizace IT infrastruktury ve společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177864. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO