KOHOUTKOVÁ, Martina. Podnikatelský záměr - zřízení lesní školky [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177868. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO