SEDLÁČKOVÁ, Veronika. Změna systému odměňování ve výrobní společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177876. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Anna Putnová.
Uložit do Citace PRO