NOVOTNÁ, Pavla. Návrh zlepšení koncepce společenské odpovědnosti ve výrobní společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177877. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Anna Putnová.

Uložit do Citace PRO