TŮMOVÁ, Martina. Analýza měření výkonnosti lidských zdrojů a jejich plánování ve vybraném podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177884. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Štěpán Konečný.
Uložit do Citace PRO