CHRÁSTOVÁ, Veronika. Flexibilní formy práce ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177887. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Štěpán Konečný.
Uložit do Citace PRO