CAKLOVÁ, Gabriela. Rozšíření motivačního systému vybrané společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177889. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Štěpán Konečný.
Uložit do Citace PRO