POCHLOPEŇOVÁ, Monika. Aplikace metody analýzy rizika vedoucí ke zvyšování kvality životního prostředí [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177915. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO