ŠVESTKA, Milan. Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177925. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO