KOMÁRKOVÁ, Ivana. Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177931. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Veronika Novotná.
Uložit do Citace PRO