KYCELTOVÁ, Lucie. Rodinný dům s ordinací [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17795. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lukáš Daněk.
Uložit do Citace PRO