VALOVÁ, Aneta. Návrh marketingové strategie nového produktu vybrané stavební společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177953. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO