TUNKOVÁ, Martina. Městské lázně [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17796. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce David Mikulášek.

Uložit do Citace PRO