DŽANAJOVÁ, Patrícia. Návrhy na snížení počtu reklamací ve stavební společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177968. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Bartes.

Uložit do Citace PRO