LOUTOCKÝ, Petr. Moderní laserové metody měření rychlostí proudění [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17797. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Jedelský.
Uložit do Citace PRO