POPOVYČOVÁ, Alexandra. Hodnocení výkonnosti a postavení podnikatelského subjektu na bankovním trhu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177974. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Roman Ptáček.
Uložit do Citace PRO