HAMERNÍK, Petr. Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177982. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Josef Veselý.
Uložit do Citace PRO