ČONTOŠOVÁ, Katarína. Bilanční politika účetních jednotek sestavujících účetní závěrku dle IFRS [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177985. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Miloš Tumpach.
Uložit do Citace PRO