VLACHOVÁ, Michaela. Vliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výšku položek v povinných účetních výkazech vybrané soukromoprávní korporace [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177991. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO