MILOTA, Marek. Posouzení fluktuace ve společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177994. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO