KOVAŘÍKOVÁ, Jitka. Zhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177998. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Marek Zinecker.
Uložit do Citace PRO