KNOTKOVÁ, Sabina. Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178000. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lenka Smolíková.
Uložit do Citace PRO