KAŠPARCOVÁ, Helena. Určení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178006. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Mária Režňáková.
Uložit do Citace PRO