CHOVANEC, Tomáš. Porovnání zvolených RPA technologií na příkladu implementace ve firemní sféře [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178007. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lukáš Novák.
Uložit do Citace PRO