KRPCOVÁ, Kateřina. Zavedení projektové kultury do IT oddělení digitální agentury [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178009. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Radek Doskočil.
Uložit do Citace PRO