NOVÁK, Petr. Posouzení a návrh modernizace vybraných částí informačního systému [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178010. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Aleš Klusák.
Uložit do Citace PRO