CIELUCH, Jakub. Návrh projektu síťové infrastruktury společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178013. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Radek Doskočil.

Uložit do Citace PRO