MIKULECKÁ, Tereza. Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178015. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.
Uložit do Citace PRO