BLAŽEK, Ondřej. Motivace zaměstnanců ve vybrané obchodní společnosti a změny s tím související [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.
Uložit do Citace PRO