PELANTOVÁ, Jitka. Návrh změn motivačního systému ve vybraném podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178031. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.

Uložit do Citace PRO