BYRTUS, Dominik. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178035. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Michal Karas.
Uložit do Citace PRO