MLEJNEK, Vít. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178048. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO