HEJDA, Lukáš. Hodnocení výkonnosti Air Bank a. s. a scénářů budoucího vývoje [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178050. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Mária Režňáková.
Uložit do Citace PRO