KŘIVSKÁ, Adéla. Návrh marketingové komunikace pro poskytovatele krátkodobého ubytování [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178055. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Mráček.

Uložit do Citace PRO