PEXA, Marek. Zavedení bezpečnostních opatření dle ISMS pro základní školu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178056. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sedlák.
Uložit do Citace PRO