BĚLOUSOV, Petr. Zvýšení bezpečnosti nasazením SIEM systému v prostředí malého poskytovatele internetu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178060. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sedlák.
Uložit do Citace PRO